Політика конфіденційності:

Загальні положення
 1.1 Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена ФОП Пономар Христина Романівна (реєстраційний код: 10000002347484, адреса: Україна, ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) ; на ділі – ФОП) відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів Сайту (https://kristymodel.com) та встановлює порядок отримання, збирання, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – «Дані») за допомогою Сайту та/або мобільного додатка та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано певного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіта, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Сайті, Ip-адреса, дані про використовувані Користувачем пристрої(комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою тощо), повідомлення (інформація, що міститься у листуванні між Користувачами один з одним, а також у листуванні з Адміністрацією Сайту), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні свого профілю на Сайті, написання повідомлення та/або відгуку, або інформація, отримана при усній комунікації. Користувачів та Адміністрації Сайту, інформація, що надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), що надається ФОПом. 

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші методи використання даних ФОПом. 

1.4 Розпорядником даних є ФОП Пономар Христина Романівна (реєстраційний код: 10000002347484). ФОП надає користувачам можливість швидко та просто здійснювати оплату та одночасно гарантує надійне збереження даних шляхом багаторівневого захисту. 

1.5 Користувач Сайту, надаючи свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту https://kristymodel.com та/або використовуючи будь-яку частину Сайту та/або шляхом вираження згоди через форму сайту, та/або самостійно передає дані, а саме: (ім‘я, інстаграм, номер телефону, адреса пошти), висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики і дає ФОП Пономар Христина Романівна,  а також третім особам, які надають ФОП Пономар Христина Романівна послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, надають фінансові послуги, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу ФОПа шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або іншим способом) або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно з п.3 цієї Політики) наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана під час направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або інформація із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет. 

1.7 Користувач не має права використовувати сайт https://kristymodel.com, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики. 

1.8 Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту його Даних та даних з авторизації (пароль, логін) третьої особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даних Користувача. ФОП не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.  Які  особисті дані можуть збиратися 

2.1 ФОП може збирати такі дані:– ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження, та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), номери платіжних карток, токениплатіжних карток (USB-ключі, які призначені для інформаційної безпеки Користувача);– інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін , номер телефону), адресу електронної пошти, логін та пароль, дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Сайту, комунікації з Користувачами в тому числі, у процесі звернення Користувача до служби підтримки Сайту;– інформація, яку Користувачі надають ФОПу під час укладання договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Сайті;– інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Сайту у тому числі для здійснення та підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання та відправлення повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача за необхідності, інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки клієнтів, скарги, претензії та інші звернення;– дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата та час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;– дані, отримані внаслідок проведення ФОПом та/або третіми уповноваженими ФОПом особами, різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана ФОПом внаслідок здійснення маркетингових активностей;– інформація про дії Користувача на Сайті (споживча поведінка щодо отриманих послуг) інформація за результатами спілкування з іншими користувачами, у тому числі інформація, залишена користувачами у формах відгуків, оцінювання, коментарі або будь-який інший зворотний зв'язок від користувачів; інформація на основі якої формуються рейтинги, будь-яка інша інформація, яку розміщують користувачі на Сайті в результаті взаємодії з іншими користувачами і яка дає можливість ФОПу вживати необхідних заходів з метою підтримки якісного обслуговування та уникнення шахрайських дій на Сайті;  – інформація, розміщена або надана Користувачам у процесі їх участі у бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, що проводяться на Сайті організатором яких є ФОП;– інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом доведена до відома Адміністрації Сайту (це може бути інформація в тому числі, але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, стаж, соціальний статус, склад сім'ї ( прізвище, ім'я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (і/або уповноваженої особи Користувача тощо);– інформація отримана ФОПом у законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб. 

2.2 ФОП також може обробляти дані за допомогою таких технологій: – файли Cookies (куки – невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача під час переходу на веб-сторінку та/або під час перегляду рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп'ютері користувача та/або у його мобільному пристрої);– пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача та надання сервісів, наприклад зберігання Даних у кошику між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем, при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору даних. 

Використання,  обмін та цілі обробки даних 

3.1 ФОП використовує та здійснює обробку Даних, з метою:– здійснення покладених на ФОП функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;– для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв'язку з Користувачами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, надсилання проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, надсилання розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини на сайті https://kristymodel.com , а також інших порталів/сайтів/месенджерів, які знаходяться у розпорядженні та/або належать ФОП Пономар Христина Романівна, та / або для повідомлення Користувачів Сайту про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами ФОП Пономар Христина Романівна з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Сайті, аналізу та прогнозування переваг, інтересів Користувачів:
- проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами угоди, Правил розміщення інформації на Сайті, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень;
-напрямки розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень про функціонування Сайту https://kristymodel.com та/або інших порталів/сайтів/месенджерів, які знаходяться в розпорядженні /або належать ФОП Пономар Христина Романівна поштою, електронною поштою;
- надання ФОПом інтернет-сервісів сайту, обміну інформацією;
- відображення даних, наданих Покупцями, створених на базі платформи https://kristymodel.comФОП може здійснювати обмін даними з афілійованими особами ним(компанії, що діють на підставі спільної власності), які можуть опрацьовувати та використовувати Дані з метою, зазначеною в розділі 3 цієї Політики.

3.2 ФОП не здійснює опрацювання Даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях. Інформація, що характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити його особистість, не обробляється.

3.3 Терміни обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Умови надання доступу до даних.

4.1 Розкриття Даних провадиться при замовленні Користувачем продавцю/постачальнику таких послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача та його замовлення.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Сайту та підвищення іміджу Сайту, ФОП може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональних даних та інформації, яка є комерційною таємницею. 

4.3 Сайт …(https://kristymodel.com) також надає можливість використовувати API послуги Youtube. Персональні дані Користувачів, які використовують API послуги Youtube, обробляються, зберігаються та передаються відповідно до Умов використання API послуг YouTube, доступних за посиланням: https://www.youtube.com/t/terms , а також відповідно до Політики конфіденційності Google, доступна за посиланням: https://policies.google.com/privacy. 

4.4 На Сайті можуть міститися посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється. 

4.5 ФОП здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:– за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати та отримувати такі дані;– у разі якщо ФОП має обґрунтовані підозри про порушення Користувачем умов цієї Політики та/або інших договорів та угод укладених між ФОП та Користувачем, а також положень Угоди користувача, Правил розміщення інформації на Сайті та умов Договору оферти. 

4.6 ФОП залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайству на Сайті, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть бути/спричинити порушення чинного законодавства, а також уразі виявлення ФОПом неправомірних дій Користувачів Сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб. 

Як  змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій, надіславши повідомлення на електронну адресу kris.ponomar.kurs@gmail.com

5.2 Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані буде видалено, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України. 

5.3 Функціонування деяких можливостей …https://kristymodel.com), для яких потрібна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних. 

5.4 ФОП здійснює обробку та зберігання даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Сайтом.   

Захист     даних

6.1 ФОП при обробці Даних вживає всіх необхідних технічних, організаційних, правових заходів для захисту Даних від неправомірного
та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій. 

6.2 ФОП на постійній основі здійснює контроль за вживаними заходами щодо забезпечення безпеки. 

ДОДАТКОВІ     УМОВИ 

7.1 ФОП залишає за собою право змінити умови цієї Політики убудь-який момент. Якщо Користувач не погоджується зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яке користування Сайтом. 

7.2 ФОП не несе відповідальності за збитки або збитки, які зазнав Користувач або треті особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї Політики. 

7.3 У разі, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частина, будуть визнані такими, що суперечать чинному законодавству України, або недійсними, цей факт жодним чином не вплине на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинними та продовжують діяти у повній силі.  

7.4 Термінологія, що використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не вказано інше.   

РЕКВІЗИТИ: ФОП Пономар Христина Романівна Реєстраційний
код: 10000002347484
Адреса: Україна, ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"UA443220010000026001320096259 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"UA633220010000026004320092517 EBPO