ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

Дана Публічна оферта (далі іменована за текстом «Оферта») визначає порядок надання доступу до Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, запропонованих на сайті https://kristymodel.com, а також розміщених на пов’язаних сайтах/порталах, месенджерах та інших інформаційних носіях, а також порядок надання інших послуг Виконавцем Користувачеві, встановлює взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між ФОП Пономар Христина Романівна іменованим надалі «Виконавець», який публікує справжню Оферту на сайті https://kristymodel.com, його уповноваженими представниками та Споживачем послуг, іменованим надалі «Користувач», який прийняв (акцептував) пропозицію (Оферту).

1. Загальні положення
1.1. Ця Оферта є пропозицією Виконавця на адресу фізичних осіб та юридичних осіб, яка містить істотні умови договору про надання доступу до Інформаційних матеріалів та Курсу, а також про надання інших послуг.
1.2. Повним та беззастережним Акцептом цієї оферти (згодою з її умовами) є вчинення Принципалом усіх наступних дій:
1.2.1. Погодження з умовами цієї Оферти шляхом відповідних дій на сайті https://kristymodel.com  
1.2.2. Заповнення спеціальної форми даних залежно від обраного Користувачем тарифу
1.2.3. Оплата послуг за відповідним Тарифом, що надаються за допомогою сайту https://kristymodel.com  
1.3. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись з умовами цієї Оферти до сплати тарифу. Уважно прочитайте текст цієї публічної Оферти і, якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Оферти – відмовтеся від оплати інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг. У разі продовження користування Сайтом, його розділами, сервісами, можливостями та інструментами, Користувач вважається повністю згодним із цими Правилами і за жодних умов не має права посилатися на відсутність такої згоди.
1.4. Акцепт цієї Оферти означає, що Користувач погоджується з усіма положеннями цієї Оферти, а також детально ознайомився з обсягом Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, що надаються Виконавцем.
1.5. Виконавець має право необмежену кількість разів у будь-який час на свій розсуд змінити умови цієї Оферти, в тому числі, доповнивши її, скоротивши, встановивши додаткові обов'язки та/або права як для Користувача так і для Виконавця, або припинивши такі обов'язки та/або права, так само змінивши цей документ будь-яким іншим чином.
1.6. При виникненні спорів, в частині регульованої цією Офертою, єдиновірною визнається Оферта, розміщена на Сайті Виконавцем у момент розгляду спору по суті, незалежно від часу виникнення спору та редакції Оферти, що діє на тоймомент.

2. Терміни та визначення
Адміністратор - особа або особи, що діють від імені та на користь Виконавця та забезпечують доступ Користувача до Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг.
Договір – договір між Виконавцем та Користувачем, який укладається на умовах, викладених у цій Офертіна підставі її акцепту Користувачем. Після акцепту Оферти термін «Оферта», що вживається в ній, є тотожним терміну «Договір».
Домашнє завдання - адресовані Користувачеві питання або завдання надіслані особисто через різні канали зв’язку, розміщені в месенджерах закритого типу в рамках Курсу.
Інформаційні матеріали— об'єкти інтелектуальної власності Виконавця у формі текстів, зображень, малюнків, фотографій, графіків, відео, програм, звуків, інтерфейсів користувача, логотипів, торгових марок, комп'ютерних кодів тощо, які надаються в рамках Курсу та/або розміщені на Сайті Виконавцем. Інформаційні матеріали надаються Користувачеві не раніше початку Курсу.
Курс – комплекс консультаційних послуг і знань, викладених на сайті https://kristymodel.com, а також розміщених (наданих безпосередньо авторизованому Користувачу) на пов’язаних сайтах/порталах, месенджерах та інших інформаційних носіях, спрямованих на підвищення Користувачами навичок, спрямованих на розвиток знань у користувача щодо діяльності у сфері моделінгу.
Звіти — повідомлення, доповідь Користувача про свої дії та виконану роботу в рамках Домашніх завдань.
Користувач — фізична особа та/або представник неповнолітньої особи (особи, яка не досягла 18 років), а також юридична особа в особі її представника, які акцептували цю Оферту.
Сайт – сайт Виконавця, розміщений у мережі інтернет за адресою https://kristymodel.com  та його піддоменах. На Сайті Виконавцем розміщений інтерактивний розрахований на багато користувачів онлайн-сервіс, спрямований на залучення користувачів для проходження Курсу в розумінні, визначеному цією Офертою.
Тариф – сукупність послуг та дій Виконавця, які здійснюються щодо Користувача, визначена конкретним обсягом Курсу та його вартістю. Інформація про тарифи розміщена на сайті в розділі «Тарифи». 
Послуги – складання, направлення та перевірка виконання Користувачем Курсу і Домашніх завдань, підтримка з питань та проблем, що виникають, а також надання доступу до закритих чатів та інших інформаційних ресурсів.
У цьому документі можуть бути використані терміни, які не визначені в Розділі 2 Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміна провадиться відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті документа слід керуватися тлумаченням терміна, визначеним, насамперед законодавством України.

3. Предмет Оферти
3.1. Після акцепту Користувачем умов цієї Оферти Виконавець зобов'язується надати Користувачеві доступ Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, що передбачені цією Офертою, а Користувач повинен прийняти такі послуги та сплатити їх у повному обсязі.
3.2. Доступ до Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг здійснюється за допомогою Адміністратора, який надсилає на електронну пошту Користувача дані доступу після оплати Тарифу.
3.3 Реєстрація Користувача здійснюється Адміністратором на підставі даних, що надаються Користувачем або третьою особою, яка отримала згоду на обробку персональних даних Користувача.
3.4. Надаючи дані Адміністратору для створення підтвердження Оферти, а також погоджуючи умови цієї Оферти, Користувач надає право на обробку будь-якої наданої інформації, а також при використанні Сайту, якщо така інформація відноситься до персональних даних.
У тому числі Користувач, погоджуючись із цими Правилами, дає згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну),використання, блокування, знищення персональних даних, якщо це необхідно для захисту прав та законних інтересів третіх осіб відповідно до законодавством України. А також у будь-яких інших випадках, коли це необхідно Виконавцю для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем, надання сервісів та можливостей Сайту, а також у підприємницьких цілях Виконавця, наприклад, для цілей направлення майбутнім Користувачам рекламної інформації.
3.4. У зв'язку із зазначеними вище обставинами Користувач гарантує та підтверджує, що вся надана їм інформація є достовірною, актуальною, повною та відповідною до законодавства.
3.5. Користувач має право у будь-який час оновити та виправити застарілі чи некоректні персональні дані на безоплатній основі.
3.6.Умови цієї Оферти після її акцепту Користувачем є для Виконавця та Користувача письмовою згодою Користувача на обробку персональних даних.
3.7. Користувач не має права надавати доступ до матеріалів, отриманих внаслідок визнання цієї Оферти, третім особам. У разі надання доступу тертім особам до закритих Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг шляхом використанням своїх персональних даних та даних, наданих Виконавцем (або у інший спосіб), Користувач несе повну юридичну відповідальність за дотримання такими третіми особами законодавства та умов цієї Оферти, в тому числі штраф у десятикратному розмірі від оплаченої вартості Курсу.
3.7.1. Якщо не доведено протилежне, то будь-які дії, вчинені при використанні Сайту, Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, з використанням даних Користувача, вважаються вчиненими ним особисто, у тому числі незалежно від того, що такий Користувач міг представляти інтереси третьої особи. Тягар доведення використання Курсу з використанням даних Користувача всупереч волі користувача лежить на Користувачі.
3.7.2. У випадку, якщо Користувачеві стало відомо про те, що закрита інформація була під його ім'ям використана без його відома третьою особою, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця за вказаними на Сайті контактами.
3.8. Курс надається Користувачеві протягом зазначеного на Сайті періоду в обсязі, що відповідає обраному Користувачем Тарифу. У випадку, якщо це передбачено Тарифом, після завершення Курсу Виконавець забезпечує перевірку Звітів та Домашніх завдань протягом двох тижнів, що йдуть за останнім днем ​​Курсу.
3.9. Виконавець до персональних даних Користувача протягом періоду, визначеного Політикою конфіденційності, розміщеної на сайті https://kristymodel.com.

4. Порядок розрахунків.
4.1. У рамках набору на Курс Виконавець надає платні послуги з кількох Тарифів.
4.2. Вибираючи певний Тариф і купуючи відповідним чином, Користувач погоджується з усіма додатковими умовами та правилами визначеними на Сайті в розділі вибраного Тарифу, а також погоджується з програмою Курсу, що відповідає обраному Тарифу. Зазначені умови є невід'ємною частиною цієї Оферти.
4.3. Користувач розуміє, що неплатоспроможність не є вагомим аргументом іу разі внесення неповної оплати, Виконавець має право не надавати доступ Користувачеві до всіх Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, не виконуючі власні зобов'язання. 
4.4. У разі виникнення у Користувача після отримання доступу до Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг необхідності/бажання змінити Тариф, Користувач повинен звернутися з відповідною заявою Виконавцю на пошту, вказану на сайті у останньому розділі. При цьому Виконавець має право відмовити Користувачеві у переході з одного тарифу на інший без пояснення причин. Перехід з дорожчого Тарифу на менш дорогий Тариф заборонено.
Переказ на інший Тариф, обраний та сплачений Користувачем, Виконавець здійснює після надходження оплати на рахунок Виконавця протягом 5 робочих днів. Після переходу Користувача на інший тариф Користувач отримує Послуги, що надаються Виконавцем, в обсязі, в якому їх отримують Користувачі, які спочатку вибрали цей Тариф на момент переходу такого Користувача.
4.5. Оплата обраного Тарифу здійснюється Користувачем на умовах, зазначених у розділі Сайту, що відповідає обраному Тарифу, шляхом перерахування коштів у порядку 100% (сто відсоткової) передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.6. У разі надання Виконавцем доступу до Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг через визначені даною Офертою канали зв’язку, Користувач вважається таким, що отримав матеріали у повному обсязі та втрачає право вимагати повернення сплачених згідно з Тарифом коштів.
4.7. Здійснена після оплати Тарифу відмова Користувача від отримання доступу до Курсу, Інформаційних матеріалів, Послуг не є підставою для припинення виконання Сторонами умов цієї Оферти і не може бути підставою для повернення коштів Користувачеві.
4.8. Усі інші запити про повернення сплачених коштів розглядаються Виконавцем індивідуально.

5. Права та обов'язки сторін.
5.1. Права та обов'язки Виконавця:
5.1.1. Виконавець у будь-який час без попереднього повідомлення має право необмежену кількість разів здійснювати модерацію та зміну Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, розділів, сервісів, можливостей та інструментів, на власний розсуд вносити зміни, змінювати їх зміст, видаляти, змінювати та розміщувати будь-які результати інтелектуальної діяльності (у тому числі використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті та інших носіях, та будь-які серверні програми).
5.1.2. Виконавець ні за яких умов не зобов'язаний, хоч і має таке право, контролювати діяльність Користувачів та не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг;
5.1.3. Виконавець зобов'язаний підтримувати технічний стан Сайту, а також надання безперешкодного доступу до Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг зареєстрованим та оплатившим Курс Користувачам, а у разі неполадок, виправити їх у найкоротший термін.
5.1.4. Виконавець має право звернутися до суду при порушенні Користувачем будь-яких матеріальних або нематеріальних прав, що спричинило нанесення реальної шкоди Виконавцю, до втраченої вигоди та/або негативної репутації, а також у разі незаконного використання Користувачем будь-якого елемента Сайту, Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг з метою отримання прибутку.
При цьому претензійний порядок з боку Виконавця не є обов'язковим.
5.2. Права Користувача:
5.2.1. Здобути невиключні права (особисто користуватися на платних засадах в межах умов даної Оферти) на Інформаційні матеріали, Курс, Домашні завдання та Послуги.
5.2.2. Отримати доступ до Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг в рамках обраного Користувачем Тарифу.
5.3. Обов'язки Користувача:
5.3.1. Сплачувати винагороду за послуги, передбачені цією Офертою;
5.3.2. Користувачеві заборонено використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту, Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та порядку надання Послуг, функціонування розділів, сервісів, можливостей та інструментів Сайту, а також персональних сторінок, акаунтів інших Користувачів або інших третіх осіб, утому числі всі та будь-які дії, метою яких, крім інших, можуть бути отримання доступу до прихованих розділів, сервісів, можливостей Сайту, Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, отримання персональних даних третіх осіб, заволодіння правами Адміністратора Сайту, отримання доступу до Курсу в обсязі, який не надається Користувачеві, виходячи з конкретних умов;
5.3.3. Користувачеві заборонено завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати, доводити до загальної інформації та надавати доступ або іншим чином використовувати шкідливе програмне забезпечення, у тому числі віруси, трояни, перехоплювачі паролів тощо;
5.3.4. Користувачеві заборонено здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких розділів, сервісів, можливостей та інструментів Сайту, Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг іншим способом, крім у спосіб, наданий Виконавцем, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністратором Сайту.
5.3.5. Користувачеві забороняється пропонувати третім особам послуги, пов'язані з використанням Інформаційних матеріалів, Курсу, Домашніх завдань та Послуг, Сайту, його розділів, сервісів, можливостей та інструментів з метою отримання прибутку або іншої вигоди за винятком використання в особистих цілях.
5.3.6. Користувачеві забороняється створювати будь-які чати, групи, паблики, сайти (у тому числі в соціальних мережах, на окремих сайтах, в Інтернеті, у додатках для мобільних пристроїв та комп'ютерах, у месенджерах тощо), у яких може бути розміщена інформація про відкриті Користувачеві Інформаційні матеріали, Курс, Домашні завдання та Послуги, інші матеріали, або може вестись обговорення, роботи Виконавця тощо. Порушення зазначеного правила є підставою для застосування до Користувача санкцій, передбачених цим документом, зокрема – штраф у десятикратному розмірі від оплаченої вартості Курсу.

6. Інші умови.
6.1. Послуги вважаються наданими з належною якістю та в строк та у повній відповідності до потреб Користувача після закінчення зазначеної на Сайті тривалості Курсу, якщо до їх закінчення Користувачем не направлена ​​претензія в порядку, передбаченому цією Офертою.
6.2. Сторони визнають юридичну силу повідомлень та повідомлень, що надсилаються одна одній на зазначені ними адреси електронної пошти. У разі виникнення розбіжностей щодо встановлення часу відправлення, отримання повідомлень та їх змісту, вважати дані, отримані за допомогою технічних засобів Виконавця достовірними та остаточними для вирішення розбіжностей між Сторонами;
6.3. Персональні дані, надані Сторонами у зв'язку з акцептом цієї Оферти, використовуються згідно з Політикою конфіденційності.
6.4. Сторони погодилися використовувати право України як регулююче право Сторін, а також для регулювання ситуацій, які не врегульовані цією Офертою та при вирішенні спорів, у разі, якщо це інше прямо не передбачено особистим правом Користувача.

7. Гарантії та відповідальність.
7.1. Виконавець гарантує, що він має всі законні підстави для надання Користувачеві невиключних прав на Інформаційні матеріали в межах, встановлених цією Офертою;
7.2. Виконавець не несе відповідальності за прямі та/або непрямі збитки, завдані Користувачеві, а також не відшкодовує Користувачеві збитки (включаючи втрачену вигоду), завдані Користувачем внаслідок неналежної якості каналів зв'язку загального користування, політику обміну трафіком між провайдерами, нормальне функціонування мережі частин або якість ліній зв'язку, їх доступність для Користувача. 
7.3.Виконавець не гарантує, що під час проходження курсу або після його завершення закінчення, що Користувач почне роботу у сфері моделінгу, отримає контракт вякості моделі, укладе угоду в модельною агенцію або підвищить особисту популярність в соціальних мережах або за її межами.
7.3. Виконавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цій Оферті, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після акцепту Оферти Користувачем внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам. До обставин непереборної сили відносяться події, на які сторони не можуть впливати та за виникнення яких не несуть відповідальності: землетрус, повінь, пожежа, страйки, насильницькі чи військові дії будь-якого характеру, рішення органів державної влади, що перешкоджають виконанню цієї Оферти.
7.4. Користувач гарантує, що до акцепту цієї Оферти він ознайомився з її умовами, умовами користування послугами та іншою інформацією щодо Курсу.

8. РЕКВІЗИТИ: ФОП Пономар Христина Романівна Реєстраційний код: 10000002347484 Адреса: Україна, ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"UA443220010000026001320096259 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"UA633220010000026004320092517 ЄВРО